Statement on the protection and collection of personal data

Busoler sport d.o.o obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka,  uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici SPORT TIM j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Busoler sport d.o.o undertakes to protect the personal data of customers, in such a way that collects only the necessary, basic information about customers / users that is necessary to fulfill ours obligation; informs customers about how to use the collected data, regularly gives to customers the ability to choose to use their data, including the ability to decide whether or not to
remove their name from the list used for marketing campaigns. All user data they are strictly kept and available only to employees who need this information to do their job. All employees SPORT TIM j.d.o.o. and business partners are responsible for adhering to the principles privacy protection.